ZASADY DZIAŁANIA

KLUBU

 ZDOBYWCÓW KORON GÓRSKICH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KZKG RP

Podstawowym celem Klubu Zdobywców Koron Górskich Rzeczypospolitej Polskiej jest popularyzacja aktywności fizycznej nakierowanej na turystykę górską. Cel ten Klub zamierza realizować poprzez promowanie zdobywania koron górskich opracowanych przez KZKG RP.

Do zdobywania koron górskich KZKG RP uprawnieni są jedynie członkowie KZKG RP.

Członkiem Klubu może zostać każdy kto zdobywa polskie góry. Dzieci i młodzież pomiędzy 4 a 18 rokiem życia do Klubu mogą przystąpić tylko na wniosek i za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

Członkiem KZKG RP zostaje się po wypełnieniu i przesłaniu  karty zgłoszeniowej.

Tylko drogą elektroniczną na adres

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularze mogą być wypisane i podpisane w formie e w formie elektronicznejlektronicznej. To znacznie ułatwia sprawę bo eliminuje konieczność scanowania formularza.

Karta zgłoszeniowa powinna zawierać takie informacje jak:

Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon kontaktowy.

Podpis osoby ubiegającej się o członkostwo /w przypadku osób pomiędzy 4 a 18 rokiem

życia podpis rodzica lub opiekuna prawnego/.

Oświadczenie o dokonaniu wpłaty na konto Klubu za pakiet startowy.
Karta zgłoszeniowa jest jednoczesną zgodą na publikowanie na stronie www Klubu informacji o jej członkach. Dane podlegające publikacji to:

NAZWISKO, IMIĘ, WOJEWÓDZTWO, STOPIEŃ I NR ZDOBYTEJ ODZNAKI.

 

Wzór karty znajduje się w zakładce Formularz zgłoszeniowy.

 

Wszelkie opłaty wynikające z uczestnictwa w Klubie są określone w zakładce Wykaz opłat.

 

Po spełnieniu powyższych czynności nowo przyjęty klubowicz otrzyma drogą pocztową:

Pakiet startowy, który składa się z:

- odznaki klubowej

- książeczki weryfikacji zdobywanych odznak

- książeczki potwierdzeń odbywanych wycieczek górskich

Ponadto

- publikacji na stronie WWW Klubu danych nowo przyjętego klubowicza