1. Odznaki mogą zdobywać zarówno dzieci i młodzież pomiędzy 4 a 18 rokiem życia jak i osoby dorosłe będące członkami Klubu KZKG RP. Dzieci i młodzież wycieczki górskie mogą odbywać tylko pod opieką osób dorosłych.
2. Za szczyt zdobyty uważamy taki, na którego wierzchołku lub w niedalekiej jego odległości przemieszczaliśmy się przy pomocy siły własnych mięśni. Dopuszczalne formy to marsz, bieg, jazda na rowerze, jazda na nartach i jazda konna.
3. Zdobywanie odznak górskich KZKG RP nie jest obwarowane żadnymi kryteriami czasowymi ani ilościowymi. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć dowolną liczbę odznak.Odznaki weryfikujemy i wykupujemy stopień po stopniu w kolejności w jakiej została zaprojektowana dana korona. Nie ma absolutnie możliwości weryfikacji tylko najwyższych stopni. Od tej zasady niema żadnego odstępstwa.
4. Wykaz Koron KZKG RP.

Nazwa korony Symbol
korony
Ilość szczytów Ilość stopni Popularna Brązowa Srebrna Złota
Korona Najwybitniejszych Szczytów Gór Polskich KNSGP 50 4 5 20 35 50
Dziecięca Korona Najwybitniejszych Szczytów Gór Polskich D-KNSGP 10 1        
Młodzieżowa Korona Najwybitniejszych Szczytów Gór Polskich M-KNSGP 20 1        
Duża Korona Najwybitniejszych
Szczytów Gór Polskich
DKNSGP 80 3    30 55 80
               
Korona Najwybitniejszych Szczytów Karpat Polskich KNSKP 50 4 5 20 35 50
Korona Najwybitniejszych Szczytów Sudetów Polskich KNSSP 30 4 3 10 20 30
               
Korona Beskidu Makowskiego KBMK 10 3 1   5 10
Korona Beskidu Małego KBMŁ 20 4 1 5 10 20
Zdobywca Korony Beskidu Niskiego ZKBN 20 4 1 5 10 20
Zdobywca Korony Beskidu Sądeckiego ZKBS 20 4 1 5 10 20
Korona Beskidu Śląskiego KBŚ 30 4 1 10 20 30
Korona Beskidu Wyspowego KBW 20 4 1 5 10 20
Korona Beskidu Żywieckiego KBŻ 35 4 1 10 25 35
Korona Bieszczad KB 30 4 1 10 20 30
Korona Gorców KG 15 4 1 5 10 15
Korona Gór Sanocko - Turczańskich KGS-T 10 3 1   5 10
Korona Pienin KP 10 3 1   5 10
Zdobywca Korony Polskich Tatr ZKPT 35 4 1 10 20 30
               
Korona Świętokrzyska 15 4 1 5 10 15
               
Korona Gór Bardzkich KGBA 10 3 1   5 10
Korona Gór Bialskich KGBI 5 2 1     5
Korona Gór Bystrzyckich KGBY 10 3 1   5 10
Korona Gór Izerskich KGI 15 4 1 5 10 15
Korona Gór Kaczawskich KGKC 10 3 1   5 10
Korona Gór Kamiennych KGKM 20 4 1 5 10 20
Korona Gór Opawskich KGOP 10 3 1   5 10
Korona Gór Orlickich KGOR 5 2 1     5
Korona Gór Sowich KGSO 15 4 1 5 10 15
Korona Gór Stołowych KGST 10 3 1   5 10
Korona Gór Wałbrzyskich KGW 10 3 1   5 10
Korona Gór Złotych KGZ 10 3 1   5 10
Korona Karkonoszy KK 20 4 1 5 10 20
Korona Masywu Ślęży KMŚL 5 2 1     5
Korona Masywu Śnieżnika KMŚN 10 3 1   5 10
Korona Rudaw Janowickich KRJ 10 3 1   5 10

5. Honorujemy i zaliczamy wszystkie szczyty zdobyte przed faktem przystąpienia do Klubu.
6.  Potwierdzenia zdobycia szczytów uzyskujemy poprzez:
A.Potwierdzenie odbytej wycieczki górskiej w dotychczasowo dostępnych książeczkach turystycznych np. GOT PTTK, KGP, prywatne kroniki, inne korony górskie itp. 
B.Posiadanie potwierdzenia zdobycia takich odznak turystycznych jak np. Korona Gór Polski, Korona Beskidów Polskich, Mała Korona Beskidów, Korona Sudetów Polskich, Korona Ziemi Kłodzkiej itp, itd. Wystarczającą formą jest ksero lub scan  legitymacji.
C.Dla osób nie przepadających za książeczkami i pieczątkami, honorujemy potwierdzenia w postaci zdjęć. Zdjęcia prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
UWAGA
W tytule e-maila zawsze podajemy nr klubowy KZKG RP.
Zdjęcia podpisujemy:
Nr klubowy, pasmo górskie, nazwa szczytu, data zdobycia.
7.  Zasady przyjęte przy weryfikacji:
A.Osoba wysyłająca materiały do weryfikacji proszona jest o określenie jakie odznaki i jakie stopnie mamy weryfikować. Przy określaniu odznak najprościej stosować symbole odznak podane w tabeli z pkt  4 – Wykaz Koron KZKG RP
B.Prosimy aby książeczki weryfikacyjne były wypełniane według zamieszczonych wzorów .
C.Po weryfikacji uczestnik otrzyma informacje dotyczącą stanu weryfikacji. Czyli jaka odznaka i w jakim stopniu została zweryfikowana / e-mail, sms, telelefon – jedna z tych form /.   
D. Jednocześnie  osoba zlecająca weryfikację  otrzyma informacje na temat wysokości wymaganej opłaty za zweryfikowane odznaki i przesyłkę pocztową. Wysokość opłaty będzie zawsze zgodna z cennikiem zamieszczonym na  stronie 
www.koronygor.pl
E.Po dokonaniu przelewu  i  zarejestrowaniu wpłaty  na koncie Klubu, odeślemy dostarczone materiały weryfikacyjne wraz z nowo zdobytymi odznakami.
8. Weryfikacje będą odbywały się na bieżąco. Materiały będą odsyłane  po spełnieniu wymogów z pkt. 7. Publikacja danych na stronie www klubu odbywać się będzie zbiorowo minimum raz w miesiącu.


WZORY PRZYDATNE PRZY UZUPEŁNIANIU KSIĄŻECZKI WERYFIKACYJNEJ


Wariant na książeczkę potwierdzeń odbywanych wycieczek górskich KZKG RP

m.n.p.m. data potwierdzenie weryfikacja
1602 2015.05.01 KS. NR 1 str. 17  
1725      
1557 2015.07.12 KS. NR 1 str. 21  
1425 2017.04.03 KS. NR 2 str. 15  
 
Szczyt m.n.
p.m.
data potwierdzenie weryf.
Lubomir 904 2015
06.11
KS. NR 1 str. 19  
Łysina 891 2015
06.11
KS. NR 1 str. 19  
Koskowa Góra 867      
Zembalowa 859 2018
08.14
KS. NR 2 str. 33  


Wariant a na potwierdzenia w innych książeczkach turystycznych patrz pkt 6 honorowane A, B, C

m.n.p.m. data potwierdzenie weryfikacja
1602 2009.08.07 GOT PTTK 1 str. 18  
1725 2011.07.06 PRYWATNA KRONIKA str. 14  
1557 2009.05.12 GOT PTT str. 21  
1425      
 
Szczyt m.n.
p.m.
data potwierdzenie weryf.
Lubomir 904 2013
09.07
KGP nr 568  
Łysina 891      
Koskowa Góra 867 2014
08.05
ZDJĘCIA E-MAIL
z 2015.06.03
 
Zembalowa 859 2007
03.02
ZDJĘCIA E-MAIL
z 2017.08.01